Anatomie model menselijk skelet

Zuivel bij botontkalking

Zuivel bij botontkalking

Bot is levend weefsel. Je hele leven lang wordt er continu bot opgebouwd en afgebroken. Zuivel levert belangrijke voedingsstoffen, zoals calcium, belangrijk voor het in stand houden van gezonde botten. In zuivel zitten ook eiwitten. Eiwitten spelen een rol bij de botaanmaak en zijn belangrijk voor het behoud van sterke botten.

Als je botontkalking hebt

Tot ongeveer je 30e levensjaar overheerst de botopbouw en wordt je bot steviger. Rond je 30e bereik je je maximale botdichtheid, de zogenoemde piekbotmassa. Hierna zijn opbouw en afbraak ongeveer aan elkaar gelijk tot je als vrouw in de overgang komt of als man ongeveer 70 jaar bent. Vanaf dan gaat de afbraak sneller dan de opbouw en verliezen botten langzaam hun stevigheid.
Als de afbraak sneller gaat dan de opbouw dan noemen we

dat botontkalking. Als de stevigheid zo ver te zoeken is dat je botten broos worden, is er sprake van osteoporose. Meestal heb je zelf geen idee hoe stevig je botten zijn. Botontkalking geeft ook niet direct klachten. Het eerste signaal van osteoporose is meestal een gebroken bot.
Op de website van het Voedingscentrum lees je meer over botontkalking en osteoporose.

Zuivel bij botontkalking

Wat jouw piekbotmassa is of was, wordt voor een groot deel (60-80%) door erfelijkheid bepaald. Het overige deel heb je vooral zelf in de hand. Een gezonde voeding, met onder andere voldoende calcium en voldoende beweging zijn belangrijk. Tot je 30e helpt dit je botten zo stevig mogelijk te maken. Daarna helpt het mee aan het onderhoud van je botten en om de botten zo sterk mogelijk te houden.

Zuivel producten

Sterke botten

Om botten zo sterk mogelijk te houden is het belangrijk om de volgende twee tips op te volgen:

  • Zorg voor voldoende calcium. Calcium is de belangrijkste bouwstof voor botten.
  • Bewegen veel. Vooral beweging waarbij er druk op je botten staat, is goed. Denk aan tennissen, joggen, touwtje springen en dansen. Je botten worden zo meer belast waardoor ze sterker worden of blijven.

Een gevarieerde voeding met genoeg melk en melkproducten bevat voldoende calcium. Ook levert zuivel eiwitten.

© 2021 Zuivel online

Bestelling gegevens

Kunnen wij helpen?