Waarom geen rauwe melk voor kinderen?

Geen rauwe melk voor kinderen

Melk is bij uitstek een product waarbij kinderen in aanraking kunnen komen met zowel de oorsprong als het eindproduct. Begrijpelijk is het aantrekkelijk om kinderen bij boerderijbezoeken melk te laten proeven. Melk die nog niet gekookt is geweest kan echter ziekteverwekkende bacteriën bevatten. Daarom is het ongewenst om rauwe melk aan kinderen te verstrekken bij een boerderijbezoek. Hieronder geven we een verdere uitleg hierover.

Wetgeving

In de Nederlandse wetgeving worden de risico’s van rauwe melk aangegeven. Zo moet melk die verkocht wordt op de boerderij gelabeld zijn met de instructie dat de melk moet worden gekookt voor gebruik, of moet de klant van informatie worden voorzien over de gevaren van het drinken van rauwe melk.

Waarom geen rauwe melk voor kinderen?

Rauwe melk kan ziekteverwekkende bacteriën bevatten. Daarom wordt rauwe melk vrijwel altijd gepasteuriseerd of gesteriliseerd tijdens de verwerking tot consumentenproducten. Kinderen zijn gevoeliger voor ziekteverwekkende bacteriën dan volwassenen die al vaker hiermee in aanraking zijn gekomen. Voor kindervoeding zijn de regels rondom sterilisatie van melk voordat het geconsumeerd mag worden dan ook extra streng.

Waarom kan rauwmelkse boerenkaas wel gegeten worden?

Kaas krijgt smaak en houdbaarheid door omzettingen van melkcomponenten door gewenste bacteriën. Hierbij wordt onder andere melkzuur gevormd. Door de verhoogde melkzuurconcentratie kunnen ziekteverwekkende bacteriën niet groeien. In rauwmelkse kaas zullen deze tijdens het rijpingsproces afsterven. Daarom is rauwmelkse kaas veilig om te eten. Wel wordt mensen met een verzwakt of minder ontwikkeld immuunsysteem, zoals jonge kinderen, afgeraden om rauwmelkse kaas te eten (bron Voedingscentrum)

Wat zijn alternatieven voor rauwe melk bij boerderijbezoeken?

Alles is mogelijk waarbij de rauwe melk gekookt is geweest en de melk vervolgens op een hygiënische manier is behandeld.

Programma boerderijeducatie van de zuivelsector

De zuivelsector vindt het belangrijk dat kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. Contact met de basis waar je voedsel vandaan komt, kan bijdragen aan een gezonde voedselkeuze. Daarom worden boerderijexcursies georganiseerd naar melkveehouderijen.

De zuivelsector verzorgt via ZuivelNL jaarlijks 1.500 excursies voor groep 5/6 en 7/8 naar de boerderij.

Dit gebeurt in samenwerking met: De Boer op Noord (Groningen, Friesland en Drenthe), Boerderijeducatie Amsterdam, Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek, Boerderijeducatie Laag Holland, Vockestaert (Den Haag en Midden-Delfland), Boerderij in de Kijker Utrecht, Boerderijeducatie Rivierenland, Klasseboeren Brabant en Boerderij Educatie Limburg. Scholen die niet in een gebied van een samenwerkingspartner vallen, ontvangen twee maal per jaar een uitnodiging van ZuivelNL om met groep 7/8 een bezoek aan de boerderij te brengen.

Tijdens bezoeken die via dit programma gefinancierd worden, mag geen rauwe melk aan kinderen worden aangeboden.

© 2024 Zuivel online

Bestelling gegevens

Kunnen wij helpen?