DEEL

Kwaliteit

Een systeem van voorzorgsmaatregelen in de gehele keten, van boerderij tot en met het zuivelschap in de winkel, waarborgt de kwaliteit van zuivelproducten.

Koeltank

De melk wordt op de boerderij in een koeltank bewaard op een temperatuur van drie à vier graden. Eens per twee, drie dagen wordt de melk met een speciale tankwagen opgehaald. Dit noem je RMO (Rijdende Melk Ontvangst). Van alle melk wordt een monster genomen. De RMO-chauffeur is hier speciaal voor getraind en beoordeelt de melk op geur, kleur en temperatuur. De monsters worden vervolgens ook nog onderzocht door onafhankelijk en gespecialiseerd laboratorium Qlip in Zutphen.

Normen

Qlip beoordeelt de melk onder meer op zaken als het celgetal (wat kan wijzen op de koeienziekte mastitis), het vriespunt (waarmee het watergehalte van de melk kan worden bepaald), de vetzuurtegraad, het kiemgetal (het aantal bacteriën in de melk), residuen van diergeneesmiddelen, boterzuurbacteriën, visuele reinheid en samenstelling (vet-, eiwit- en lactosegehalte).

Een overschrijding van deze normen leidt tot korting op de melkprijs. Als een veehouder herhaaldelijk melk levert die niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan hij uitgesloten worden van levering aan de zuivelfabriek. Uit voorzorg wordt er ook regelmatig gecontroleerd op verontreinigde stoffen als dioxine, aflatoxine, PCB’s, zware metalen en resten van bestrijdingsmiddelen. Als

Borgingssystemen

Een intensief monitoringsprogramma voorkomt dus dat melk die niet aan de eisen voldoet verder verwerkt wordt. Daarmee is de fabriek die de melk verwerkt er 100% zeker van dat zijn melk veilig is en aan de hoogste eisen voldoet. Maar ook in de fabriek zelf moet goed gelet worden op kwaliteit. Dan gaat het om eisen ten aanzien van de kwaliteit van de grondstoffen, de inrichting van het bedrijf, onderhoud van de installaties, bereiding van de producten en hygiëne. Die kwaliteitseisen zijn gebaseerd op Europese en Nederlandse wetgeving, extra eisen van de zuivelbranche, eisen van afnemers en eisen van specifieke afzetlanden. De inspectie van de borgingssystemen in de fabrieken is een taak van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ).