Deel dit artikel:

Weiland

Koe in de wei

Tussen april en november lopen de meeste melkkoeien dagelijks in de wei. In de winterperiode blijven de koeien in de stal omdat er dan niet voldoende gras groeit. Zodra er in het voorjaar weer genoeg gras is kunnen de koeien naar buiten. Hoe lang de koeien per dag buiten blijven, verschilt per bedrijf en hangt ook af van het weer. Bij slecht weer verblijven de koeien vaak ’s nachts in de stal. Ook worden ze naar binnen gehaald om te melken.

Sommige melkveehouders houden de koeien altijd op stal. Hiervoor zijn diverse redenen:

  • ze hebben niet genoeg weiland dicht bij de boerderij;
  • ze melken de koeien meer dan twee keer per dag; het is dan onhandig om de koeien steeds uit het weiland te moeten halen;
  • bij grote aantallen koeien kost het veel tijd om de koeien naar buiten te brengen en weer op te halen;
  • het milieu wordt minder belast, omdat de koeien hun mest niet op het weiland achterlaten.

_43Q6422

Onderzoek

De zuivelindustrie houdt bij op hoeveel melkveebedrijven de koeien buiten komen. Dat gebeurde in 2016 op 78,9 procent van de melkveebedrijven.

Visie zuivelindustrie

De Nederlandse Zuivel Organisatie vindt het belangrijk dat koeien buiten lopen. De koe kenmerkt het Nederlandse landschap en burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Het levert bovendien een bijdrage aan het natuurlijk graasgedrag van koeien. Daarom stimuleren zuivelbedrijven hun veehouders om de koeien te laten weiden. Dit gebeurt onder meer door een toeslag op de melkprijs die veehouders ontvangen.

Natuurbeheer

Veel melkveehouders geven vogels, insecten en bijzondere planten de ruimte in het weiland. Dit wordt natuurbeheer genoemd. Omdat dit extra werk betekent of verlies van opbrengsten krijgen zij hiervoor een vergoeding van de overheid.

Weidevogels

Een van de bekendste vormen van natuurbeheer is het beschermen van weidevogels. Dit gebeurt onder meer door in het voorjaar nesten van bijvoorbeeld grutto’s, kieviten, of scholeksters met stokken te markeren of er een nestbeschermer overheen te zetten. Daardoor worden de nesten ontzien bij het maaien van het gras of wanneer de koeien het land afgrazen.
Andere vormen van natuurbeheer zijn onder andere:

  • Slootkantenbeheer: de grond langs de slootkant wordt niet bemest en wordt later gemaaid om bloemen en planten en broedende vogels te sparen.
  • Houtwallen: in gebieden zonder sloten dienen houtwallen als afscheiding tussen de akkers en weilanden. Om de houtwallen te behouden, moeten ze regelmatig worden gesnoeid.
  • Knotwilgen: moeten worden gesnoeid (geknot) om in leven te blijven.

Natuurvereniging

Veel boeren die aan natuurbeheer doen, zijn lid van een agrarische natuurvereniging. Daarvan zijn er ruim honderd in Nederland. Deze verenigingen hebben veelal tot doel om de groene ruimte te behouden.