Deel dit artikel:

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van de melk en zuivelproducten wordt gewaarborgd in alle schakels van de keten, van koe tot consument. Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen, gebaseerd op een analyse van alle mogelijke risico’s. Daardoor wordt voorkomen dat er iets mis kan gaan. Daarnaast is er de productcontrole in iedere schakel, van ingrediënt tot eindproduct.

Boerderij

Nederlandse melkveehouders moeten voldoen aan kwaliteitseisen van de zuivelondernemingen waaraan zij leveren. Deze eisen zijn gebaseerd op Europese wetgeving en gelden onder andere voor: verzorging en huisvesting van dieren, diergeneeskundige behandelingen, hygiëne in de melkstal en de melkopslag en reiniging en desinfectie van installaties.