Vrouw pakt product uit het zuivelschap
Vrouw pakt product uit het zuivelschap
Vrouw pakt product uit het zuivelschap

Handel & Economie

Informatie voor je spreekbeurt over ‘Handel en Economie’ 

Nederland handelsland

Nederland staat bekend om zijn zuivelproducten. We eten en drinken elke dag boter, kaas en melk. En we zijn niet de enigen. Ook in het buitenland is er grote vraag naar onze zuivel. We worden geroemd om de kwaliteit die we al eeuwen leveren.

De Nederlandse zuivelsector is een grote speler op de wereldmarkt. Kaas, melkpoeder en boter zijn namelijk belangrijke Nederlandse exportproducten. We produceren en exporteren veel zuivelproducten. Dat zorgt voor handel en werkgelegenheid.

Grote zuivelexporteur

De melkveehouderij en zuivelindustrie zijn moderne, innovatieve en sterke economische sectoren. De zuivelsector levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Nederland is zelfs één van de belangrijkste exporteurs van zuivel in de wereld.

Al die zuivelproducten zijn goed voor een exportwaarde van € 7,5 miljard en bijna 50.000 banen. Met een opleiding in de zuivelsector heb je goede kansen op leuk en uitdagend werk.

Nederland kennisland

Het is niet zo gek dat er zoveel koeien rondlopen in Nederland. Het klimaat en het landschap in Nederland zijn namelijk heel geschikt voor veeteelt.

En we hebben veel kennis in huis over hoe je zuivel maakt. Nederland staat bovendien bekend om de topkwaliteit van onze zuivelproducten.

Productiefactor

Om zuivelproducten te maken, heb je productiemiddelen nodig. We kennen drie groepen productiemiddelen.

1) Productiefactor Natuur: dit is alles wat de natuur ons levert, zonder bewerking van de mens. De bodem, het gras en de zon of regen vallen onder de productiefactor natuur.

2) Productiefactor Arbeid: dit is de inspanning van mensen, dus het werk dat we doen. Het besturen van de vrachtwagen, of het schoonmaken van de stal valt onder arbeid.

3) Productiefactor Kapitaal: hulpmiddelen zoals machines en gebouwen die geld kosten. De melkmachine, de winkel of de computers op de boerderij vallen onder kapitaal.

Bedrijfskolom

Bij het proces van rauwe melk tot eindproduct zijn er veel tussenstappen. Al deze tussenstappen samen noem je de productieweg van een product. Op de productieweg vind je verschillende typen bedrijven. Al deze bedrijven samen vormen een bedrijfskolom.

Ook voor zuivel kun je een bedrijfskolom maken:

  1. De leverancier van het graszaad voor de weilanden
  2. De melkveehouderij
  3. De transporteur van de melk naar de zuivelfabriek
  4. De zuivelfabriek
  5. De transporteur naar de groothandel
  6. De groothandel
  7. De transporteur naar de supermarkt
  8. De supermarkt

Multifunctionele landbouw

Op veel melkveebedrijven worden niet alleen koeien gemolken. Veel boeren pakken ook andere activiteiten op om in hun inkomen te voorzien.

De belangrijkste activiteiten zijn zorglandbouw, kinderopvang, natuurbeheer, recreatie, boerderijverkoop en boerderijeducatie.

De meeste omzet halen boeren uit de verkoop van boerderijproducten, het bieden van zorg aan kinderen en jongeren en recreatie. Bij recreatie kun je denken aan kamperen bij de boer of een plek waar je koffie en thee kunt drinken.

Meer hierover

Video

© 2023 Zuivel online

Bestelling gegevens

Kunnen wij helpen?