Bottentest

Het is moeilijk om aan te geven wie botontkalking krijgt en wie niet. Toch zijn er bepaalde factoren aan te wijzen die een belangrijke rol kunnen spelen. Met de onderstaande test ontdek je of je een verhoogd risico loopt.

Beantwoord onderstaande vragen. Als je antwoord ‘ja’ is, klik je het vakje aan; je puntenscore wordt automatisch bijgehouden door de scoreteller.

Load More