BMI-meter

Om te bepalen of iemand te zwaar is, wordt de BMI (Body Mass Index) gebruikt. De BMI is het gewicht (in kilo’s) gedeeld door de lengte in het kwadraat (in meters). Men spreekt bij volwassenen van overgewicht bij een BMI hoger dan 25 en van obesitas bij een BMI hoger dan 30. Vooral aan obesitas zijn gezondheidsrisico’s verbonden.

BMI voor kinderen

Ook voor kinderen is de BMI een snelle en gemakkelijke methode om overgewicht te bepalen. Maar de grenswaarden liggen voor kinderen iets anders. Tijdens de groeifase (tot en met 21 jaar) verandert namelijk de hoeveelheid vetweefsel. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk: meisjes hebben gemiddeld een iets hogere BMI dan jongens.

De op deze pagina geboden informatie is bedoeld als indicatie en kan nooit het advies van specialisten vervangen. Voor meer informatie over voedingsmiddelen en gedragspatronen ten aanzien van eetgewoontes verwijzen wij je graag naar de site van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Load More