Windmolens en een tractor in het weiland
Weiland met windmolens en een tractor
Weiland met windmolens en een tractor

Zuivel en duurzaamheid

Naar een duurzame toekomst

De wereld verandert en de zuivelsector verandert mee. De stappen tussen de koe en jouw bakje yoghurt worden daarom steeds groener. De zuivelsector neemt maatregelen om de uitstoot van broeikasgas te verminderen. Zo rijden veel melkwagens op biogas, wordt de mest van de koeien beter gebruikt en zijn de verpakkingen steeds duurzamer.

Weidegang

Een grazende koe in de wei hoort bij Nederland! Ruim 83% van de melkveebedrijven doet aan weidegang. Maar koeien kunnen pas naar buiten als er genoeg gras staat en als de grond stevig genoeg is om de koeien te dragen. Anders gaat dit ten koste van de graszoden en de bodemstructuur. In de winter staan koeien daarom op stal. Aan het weidemelk-logo op een pak melk kun je zien dat de melk afkomstig is van koeien die tenminste 120 dagen per jaar 6 uur per dag buiten hebben gelopen.

Lees meer

Groene energie

Slimme innovaties dragen bij aan een lager energiegebruik. De Energiescan geeft de boer inzicht in het energieverbruik binnen zijn bedrijf. Zo kan hij zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Steeds vaker komt het voor dat boeren en zuivelfabrieken hun bedrijf (deels) van duurzame energie voorzien. Zo hebben melkveehouders zonnepanelen op het dak van de stal of windmolens in hun wei. Ongeveer 62% van alle melkvee bedrijven haalt warmte uit melk en spaart daarmee energie.

Koeienwelzijn

Gezonde dieren zijn de basis van een duurzame zuivelsector. Melkveehouders zorgen zo goed mogelijk voor hun koeien. De melk van melkkoeien bepalen immers het inkomen van de melkveehouder en het gezin. Gezonde koeien geven meer melk. Een melkkoe wordt in Nederland gemiddeld 5 à 6 jaar oud. De gezondheid van een koe en bedrijfseconomische motieven spelen een rol bij hoe oud een koe wordt. Gezonde koeien geven meer melk en dat zorgt voor een goed inkomen van de boer en het gezin.

Samen met een veearts stelt de melkveehouder een bedrijfsgezondheidsplan op. De boer let bijvoorbeeld op dingen zoals: moeten de drinkbakken op een andere plaats? Hebben de koeien genoeg bewegingsruimte in de stal? Het KoeKompas helpt de boer om het welzijn van de koeien in de gaten te houden.

Lees meer

Grondgebondenheid

De Nederlandse melkveehouderij streeft naar een grondgebonden sector. Dit houdt in dat de veehouder over voldoende eigen grond beschikt om gras en maïs te produceren voor zijn koeien en de mest van die koeien optimaal weet te benutten voor de groei van het gras en de maïs. Waar mogelijk in samenwerking met andere sectoren als de akkerbouw. Dit draagt bij aan het sluiten van kringlopen. Daarnaast streeft de sector naar voldoende grote huiskavels ten behoeve van weidegang. Grondgebonden melkveehouderij speelt in op de  maatschappelijke wensen om dichtbij, op een transparante en duurzame manier voedsel te produceren.

Biodiversiteit

Veel boeren nemen allerlei maatregelen om de biodiversiteit op het land verder te verbeteren. Want een gezonde omgeving is goed voor de koe én voor de boer. Elk boerenbedrijf heeft baat bij een kringloop waarin planten, vogels, bodemdieren en -bacteriën allemaal een rol hebben. Door het grasland en slootkanten minder vaak te maaien en mest uit te rijden op het land is er meer insectenleven en dat is goed voor vogels en andere kleine dieren die ervan leven. Sommige boeren laten delen van hun weiland onder water lopen zodat er een “plasdras” ontstaat. Daar komen veel weide- en andere vogels op af.

Duurzaam dieet

Wie duurzaam wil eten, moet een balans vinden tussen gezond eten en de impact op het milieu. Zolang je er niet teveel van consumeert, past zuivel volgens het Voedingscentrum in een duurzaam dieet. Sommige mensen willen milieuvriendelijk eten door plantaardige producten te eten. Maar wie minder melk en yoghurt eet, moet behoorlijk wat plantaardige producten eten om het gemis aan calcium, eiwitten, vitaminen en mineralen goed te maken. Wist je bijvoorbeeld dat je met 3 glazen melk net zoveel calcium binnenkrijgt als wanneer je 1,3 kilo broccoli zou eten? Dan ben je wel even bezig!

Lees meer!

Veelgestelde vragen

Meer vragen en antwoorden over zuivel vind je hier.

Meer info
Hoe zuinig is de boer met energie?

Steeds meer boeren denken na over het energieverbruik op hun bedrijf. Dat kan best wat minder. Daarom doen ze bijvoorbeeld ’s avonds het licht in de stal wat eerder uit. En ze gebruiken ledlampen, want die zijn veel zuiniger. De melk die net uit de koe komt moet snel worden gekoeld in een speciale melkmachine. Die melkmachine moet hard werken om de melk te koelen. En als je hard moet werken krijg je het warm. Die melkmachine geeft dus veel warmte af. Die warmte vangt de boer op en gebruikt hij bijvoorbeeld om water mee op te warmen. En zo douchen de kinderen van de boer met water dat warm is gemaakt door de melkmachine. Dat is slim omgaan met energie die de natuur geeft! Melkveehouders wekken ook energie op met zonnepanelen op het dak en sommigen zelfs met een eigen windmolen. Zo zorgt de boer voor zijn eigen energie, maar soms ook voor de mensen die in de buurt wonen. Zuiniger kan bijna niet. Wist je trouwens dat er ook machines bestaan die energie kunnen opwekken uit koeienmest? Met zo’n machine kunnen de boeren nóg zuiniger zijn met energie!

Zorgen boeren ook voor de dieren in de natuur?

Jazeker, veel boeren beschermen ook de vogels in het weiland. Ze gaan bijvoorbeeld het gras pas maaien als de vogels er geen nesten meer hebben. Of ze zorgen dat het water wat hoger staat, zodat er plassen op het weiland komen te staan. Daar kunnen de vogels dan lekker drinken, uitrusten en in de omgeving eten zoeken.

Gaat een melkveehouder verstandig om met het gebruik van water?

Koeien drinken wel 100 liter per dag, dus er wordt een hoop water gebruikt op de boerderij! De melkveehouder gaat verstandig om met het gebruik van water. Daarom gebruiken veel boeren water uit een eigen bron uit de grond of drinken de koeien uit de sloot. Door goed om te gaan met de natuur op zijn bedrijf, zorgt de boer ervoor dat het water in de sloot van goede kwaliteit is. Maar de boer let ook op andere momenten op zijn watergebruik. Het water dat hij gebruikt om de melkmachine schoon te maken, vangt ie op en gebruikt hij daarna om de stal mee te poetsen!

Hoe weet je welke melk van weidekoeien komt?

Dat kun je zien aan het weidemelkkeurmerk. Als dit keurmerk op de verpakking staat, betekent dit dat het zuivelproduct gemaakt is van weidemelk. Dat wil zeggen dat de melk afkomstig is van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen.

Worden melkkoeien goed verzorgd?

Melkveehouders zorgen zo goed mogelijk voor hun koeien. De melk van melkkoeien bepalen immers het inkomen van de melkveehouder en het gezin. Gezonde koeien geven meer melk. Een melkkoe wordt in Nederland gemiddeld 5 à 6 jaar oud. De gezondheid van een koe en bedrijfseconomische motieven spelen een rol bij hoe oud een koe wordt. Gezonde koeien geven meer melk en dat zorgt voor een goed inkomen van de boer en het gezin

Zijn koeien gelukkig?

Koeien zijn gelukkig als ze goed verzorgd worden en de leefomstandigheden fijn voor ze zijn. Maar het allergelukkigst worden ze toch wel als ze voldoende buiten kunnen grazen. Dat wil overigens niet zeggen dat ze het in de stal niet fijn vinden. In sommige stallen kunnen koeien zelf kiezen of ze binnen of buiten lopen en dan gebeurt het ook regelmatig dat koeien toch liever binnen blijven. Net als bij mensen eigenlijk.

© 2021 Zuivel online

Bestelling gegevens

Kunnen wij helpen?